ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Do ảnh hưởng của cách mạng Cuba (1959), cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra bằng hình thức nào dưới đây? 

  • A. 
   Đấu tranh chính trị.
  • B. 
   Bài công của công nhân.
  • C. 
   Đấu tranh vũ trang.        
  • D. 
   Nổi dậy của nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mạng Cuba năm 1959 diễn ra và giành thắng lợi bằng con đường đấu tranh vũ trang. Cuộc cách mạng này trở thành lá cờ đầu trong phong trào GPDT ở Mĩ Latinh => ảnh hưởng của cách mạng Cuba (1959), cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh chủ yếu diễn ra bằng hình thức đấu tranh vũ trang.

  Chọn đáp án: C         

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261819

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF