OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung cốt lõi của Chính sách kinh tế mới (NEP) do nước Nga thực hiện (1921) là 

  • A. 
   nhà nước kiểm soát kinh tế công - thương nghiệp trong nhân có.
  • B. 
   nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế.
  • C. 
   thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân.
  • D. 
   xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước quản lí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nội dung cốt lõi của Chính sách kinh tế mới (NEP) do nước Nga thực hiện (1921) là: xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước quản lí.

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261839

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON