OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước, dân chủ công khai của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam (1919 - 1925) là

  • A. 
   cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và cuộc để tang Phan Châu Trinh (1926).   
  • B. 
   xuất bản những tờ báo tiến bộ như: Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.
  • C. 
   cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng (2 - 1930).
  • D. 
   thành lập những nhà xuất bản tiến bộ như: Cường học thư xã, Nam đồng thư xã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước, dân chủ công khai của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam (1919 - 1925) là cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và cuộc để tang Phan Châu Trinh (1926). 

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261832

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF