OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân phát triển kinh tế của Mỹ trong những năm 1945-1973? 

  • A. 
   Mĩ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.               
  • B. 
   Hợp tác có hiệu quả với Liên minh châu Âu. 
  • C. 
   Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại.   
  • D. 
   Thu được lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  * Nguyên nhân phát triển nền kinh tế Mĩ từ 1945 – 1973:

  - Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao, năng động, sáng tạo.

  - Lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ bán vũ khí và phương tiện chiến tranh.

  - Áp dụng thành công những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh hợp lý cơ cấu sản xuất.

  - Trình độ tập trung tư bản và sản xuất cao, cạnh tranh có hiệu quả ở trong và ngoài nước.

  - Các chính sách và hoạt động điều tiết của nhà nước có hiệu quả.

  - Nội dung các đáp án A, C, D là nguyên nhân phát triển kinh tế của Mỹ trong những năm 1945-1973.

  - Nội dung đáp án B không phải là nguyên nhân phát triển kinh tế của Mỹ trong những năm 1945-1973. 

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261820

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF