OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959)?

  • A. 
   Nhân dân miền Nam được sử dụng bạo lực cách mạng.
  • B. 
   Chuẩn bị tiến tới tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam.
  • C. 
   Đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang.
  • D. 
   Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Nội dung đáp án A, C, D là là quyết định của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959).

  - Nội dung đáp án B không phải là quyết định của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959).

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261859

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON