OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuối năm 1929, vấn đề thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam được đặt ra cấp thiết vì lí do nào dưới đây? 

  • A. 
   Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam lãnh đạo cách mạng.
  • B. 
   Phong trào công nhân đã chuyển sang tự giác.
  • C. 
   Phong trào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ lớn.
  • D. 
   Lý luận giải phóng dân tộc được tuyên truyền rộng rãi. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ba tổ chức cộng sản ra đời những hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng của nhau khiến cho phong trào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ lớn đã đặt ra yêu cầu cấp thiết là cần thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261827

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF