ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 1960-1973, đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nhật Bản là 

  • A. 
   phát triển chậm. 
  • B. 
   khủng hoảng trầm trọng.
  • C. 
   không phát triển.     
  • D. 
   phát triển “thần kì".

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong những năm 1960-1973, đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Nhật Bản là phát triển “thần kì".

  Chọn đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261818

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF