ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp ( 9/3/1945), kẻ thù chính cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là lực lượng nào?

  • A. 
   Phát xít Nhật và đồng minh của Nhật.             
  • B. 
   thực dân Pháp.
  • C. 
   Phát xít Nhật.    
  • D. 
   Phát xít Nhật - Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), Nhật độc chiếm Đông Dương, kẻ thù chính cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là phát xít Nhật.

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261837

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF