ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong đường lối đổi mới đất nước (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương 

  • A. 
   đổi mới toàn diện và đồng bộ. 
  • B. 
   hạn chế kinh tế đối ngoại.
  • C. 

   chỉ đổi mới về kinh tế.   

  • D. 
   tập trung đổi mới văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong đường lối đổi mới đất nước (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đổi mới toàn diện và đồng bộ. 

  Chọn đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261853

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF