ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên của tổ chức ASEAN? 

  • A. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
  • B. 
   Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp quân sự
  • C. 
   Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
  • D. 
   Hợp tác phát triển có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệp ước Bali (2-1976) xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước:

  - Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

  - Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

  - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  - Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

   à Nội dung đáp án B không phải là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên của tổ chức ASEAN.

  Chọn đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261821

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF