OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) để

  • A. 
   Trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận cách mạng cho nhân dân, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
  • B. 
   Trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.
  • C. 
   Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • D. 
   Mở các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngày 11-11-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên  truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210883

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON