OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đã quyết định chọn địa bàn nào để mở cuộc tiến công chiến lược đầu tiên vào năm 1975?

  • A. 
   Huế - Đà Nẵng.
  • B. 
   Đông Nam Bộ.
  • C. 
   Tây Nam Bộ.
  • D. 
   Tây Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tây Nguyên

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210904

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF