OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau căn bản giữa trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự “ hai cực” Ianta là gì?

  • A. 
   Đều là thành quả của cuộc chiến tranh thế giới.
  • B. 
   Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để bảo vệ cho lợi ích của mình.
  • C. 
   Đều có sự tham gia của các cường quốc lớn ( Liên Xô, Mĩ, Anh).
  • D. 
   Đều lập ra tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm giống nhau giữa trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta là: Phản ánh tương quan lực lượng giữa các cường quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210870

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON