ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9-1975) đã đề ra nhiệm vụ gì?

  • A. 
   Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc - Nam.
  • B. 
   Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
  • C. 
   Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước.
  • D. 
   Hoàn thành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210909

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF