ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam thắng lợi dẫn đến sự ra đời của

  • A. 
   Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
  • B. 
   Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  • C. 
   Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
  • D. 
   Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau khi phong trào Đồng khởi giành thắng lợi, ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập do luật sự Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210905

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON