OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân đội ta đã

  • A. 
   thực hiện phương châm đánh nhanh thắng nhanh.
  • B. 
   giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
  • C. 
   chuyển sang tiến hành kháng chiến trường kì.
  • D. 
   thực hiện các cuộc tiến công quân sự lớn trong phạm vi cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với chiến thắng Biên giới (1950), con đường liên lạc giữa ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210900

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON