OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những điểm mới và tiến bộ của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám (5/1941) so với Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là chủ trương

  • A. 
   thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đảng riêng.
  • B. 
   thành lập một hình thức nhà nước riêng của dân tộc.
  • C. 
   hoàn thành triệt để nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
  • D. 
   chính sách “cây gậy và củ cà rốt” của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  thành lập một hình thức nhà nước riêng của dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210896

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON