ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc ký kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và định ước Henxinki (1975) đều có tác động nào sau đây?

  • A. 
   Góp phần thúc đẩy xu thế đối thoại và hợp tác trên thế giới.
  • B. 
   Làm xuất hiện xu thế liên kết khu vực ở Châu Âu.
  • C. 
   Dẫn đến sự ra đời của cộng động châu Âu (EC).
  • D. 
   Chấm dứt sự canh tranh giữa các cường quốc ở châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) được kí kết đã làm cho tình hình căng thẳng ở châu Âu giảm đi rõ rệt.

  - Định ước Henxinki (1975) đã tạo nên một cơ chế để giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu lục này.

  => Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều có ý nghĩa góp phần làm cho tình hình chính trị châu Âu chuyển biến tích cực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210882

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON