OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương pháp đấu tranh của cách mạng Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939 là gì?

  • A. 
   A.Kết hợp đấu tranhchính trị với đấu tranh vũ trang.
  • B. 
   Kết hợp đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
  • C. 
   Kết hợp đấu tranh bí mật và bất hợp pháp.
  • D. 
   Kết hợp đấu tranh công khai và hợp pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 đã đề ra phương pháp đấu tranh là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp (hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210895

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON