ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo “phương án Maobáttơn”, Ấn Độ bị chia thành những quốc gia nào?

  • A. 
   Bănglađét và Pakixtan.
  • B. 
   Ấn Độ và Nêpan.
  • C. 
   Ấn Độ và Bănglađét.
  • D. 
   Ấn Độ và Pakixtan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương án Maobáttơn“ chia Ấn Độ thành 2 quốc gia trên cơ sở tôn giáo là Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Phật giáo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210876

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF