OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta đã được hội nghị TW lần thứ 8 (5/1941) xác định như thế nào?

  • A. 
   Khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa.
  • B. 
   Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
  • C. 
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
  • D. 
   Đi từ đấu tranh chính trị tiến lên khởi nghĩa vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng tại Pác Bó (Hà Quảng – Cao Bằng) đã xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210894

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON