ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1960 lịch sử ghi nhận là Năm châu Phi vì đây là năm

  • A. 
   phong trào chống chủ nghĩa thực dân thắng lợi hoàn toàn ở khu vực Bắc Phi.
  • B. 
   tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) thành lập, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. 
   chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản tan rã.
  • D. 
   có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lịch sử ghi nhận năm 1960 là Năm châu Phi với 17 nước được trao trả độc lập.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210875

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON