OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động nào sau đây không do tiểu tư sản trí thức tiến hành trong những năm 1919-1926?

  • A. 
   Thành lập Đảng Lập hiến.
  • B. 
   Đòi ân xá Phan Bội Châu; truy điệu, để tang Phan Chu Trinh.
  • C. 
   Ra một số tờ báo tiến bộ bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.
  • D. 
   Thành lập Việt Nam nghĩa đoàn, hội Phục Việt, Đảng Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành lập Đảng Lập hiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210886

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON