OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Văn kiện nào ra đời ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945)?

  • A. 
   Phá kho thóc của Nhật giải quyết nạn đói.
  • B. 
   Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".
  • C. 
   Lời kêu gọi nhân dân " Sắm vũ khí đuổi thù chung".
  • D. 
   Chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa".

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ra đời sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210891

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON