OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là

  • A. 
   công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
  • B. 
   tiểu tư sản, công nhân
  • C. 
   công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.
  • D. 
   công nhân và nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong phong trào cách mạng 1930 -1931 đã có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, trong đó chủ yếu là công nhân và nông dân -> hình thành liên minh công nông làm nòng cốt cho Mặt trận dân tộc thống nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210893

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON