ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Pari là báo

  • A. 
   Thanh niên.
  • B. 
   Người cùng khổ.
  • C. 
   Báo tuổi trẻ.
  • D. 
   Báo Nhân dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của Angiêri, Tuyidi, … lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari để tập hợp tất cả những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Báo Người củng khổ do Người làm chủ nhiệm kiêm chủ bút là cơ quan ngôn luận của Hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210885

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON