ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khu vực nào được các cường quốc rất quan tâm trong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng tại Hội nghị Ianta?

  • A. 
   Châu Á, Châu Phi.
  • B. 
   Châu Á, châu Âu.
  • C. 
   Châu Âu, châu Mĩ
  • D. 
   Toàn thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một trong những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta là: thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. => Châu Âu và châu Á là khu vực được các cường quốc quan tâm trong việc phân chia phạm vi ảnh hưởng tại Hội nghị Ianta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210873

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF