OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng dân tộc dân chủ (1946 – 1949) ở Trung Quốc và cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có điểm gì giống nhau?

  • A. 
   Xóa bỏ tàn dư phong kiến và ách thống trị của đế quốc.
  • B. 
   Tăng cường sức mạnh phe xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Là một cuộc nội chiến giữa các thế lực trong nước.
  • D. 
   Xóa bỏ quyền lợi và ách nô dịch của Mỹ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nội dung

  Cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc

  Cách mạng tháng Tám năm 1945

  A

  xóa bỏ tàn dư phong kiến (Chế độ phong kiến đã bị lật đổ bời cách mạng Tân Hợi năm 1911).

  Lật đổ chế độ phong kiến nhà Nguyễn nhưng chưa xóa bỏ tàn dư phong kiến.

   

  Làm cho hệ thống chủ nghĩa xã hội nối liền từ châu Âu sang châu Á

  Cách mạng tháng Tám thành công, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước

  B

   

  theo chế độ xã hội chủ nghĩa

  => Tăng cường sức mạnh của phe Xã hội chủ nghĩa

  C

  Là cuộc nội chiến giữa Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản

  Cuộc cách mạng của nhân dân Việt Nam chống Pháp.

  D

  Chỉ thể hiện sự thắng lợi của Đảng Cộng sản với Quốc dân đảng có sự giúp sức của Mĩ.

  Mỹ chưa can thiệp vào chiến tranh Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262869

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF