ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỷ XX là 

  • A. 
   trật tự hai cực Ianta với đặc trưng hai cực, hai phe.     
  • B. 
   phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. 
   sự liên minh kinh tế khu vực và quốc tế.       
  • D. 
   cục diện “Chiến tranh lạnh”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế trong nửa sau thế kỷ XX là trật tự hai cực Ianta với đặc trưng hai cực, hai phe.

   Chọn đáp án: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262851

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF