ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 – 1939 ở Việt Nam là

  • A. 
   Đấu tranh công khai đối mặt với kẻ thù.
  • B. 
   Kết hợp đầu tranh chính trị của quần chúng nhân dân.
  • C. 
   Hợp pháp và bất hợp pháp, công khai và bí mật.
  • D. 
   Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở Việt Nam, phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936 – 1939 là: Hợp pháp và bất hợp pháp, công khai và bí mật.

  Chọn đáp án: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262875

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF