OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là

  • A. 
   Nhà nước không thu thuế lương thực. 
  • B. 
   bãi bỏ chính sách trung thu lương thực thừa.
  • C. 
   Nhà nước nắm độc quyền nền kinh tế.  
  • D. 
   Nhà nước chỉ nắm ngành ngân hàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một trong những nội dung của Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết là bãi bỏ chính sách trung thu lương thực thừa và thay bằng chế độ thu thuế lương thực.

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262889

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF