ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ba nước đầu tiên ở châu Á biết tận dụng cơ hội Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để giành chính quyền và tuyên bố độc lập là 

  • A. 
   In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.
  • B. 
   Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.
  • C. 
   In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.
  • D. 
   Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ba nước đầu tiên ở châu Á biết tận dụng cơ hội Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc để giành chính quyền và tuyên bố độc lập là In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

  Chọn đáp án: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262830

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF