OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1930 đến năm 1945?

  • A. 
   Mặt trận Việt Minh.     
  • B. 
   Mặt trận Liên Việt.
  • C. 
   Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.   
  • D. 
   Hội phản đế đồng minh Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ 3 – 7/3/1951, Đại hội Toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hành một mặt trận duy nhất, lấy tên là Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt).

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262864

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON