OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ Đại hội lần thứ VI (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tiến hành đổi mới đất nước vì 

  • A. 
   tình hình trong nước có nhiều thuận lợi.
  • B. 
   đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
  • C. 
   đất nước đang trên đà phát triển nhanh.
  • D. 
   đất nước nhận được sự ủng hộ của Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ Đại hội lần thứ VI (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tiến hành đổi mới đất nước vì đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng do mắc phải những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách, chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện.

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262904

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON