ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu cơ bản của chiến lược Chiến tranh đặc biệt mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965) là gì?

  • A. 
   Giành lại thế chủ động trên chiến trường miền Nam.
  • B. 
   “Dùng người Việt đánh người Việt”.
  • C. 
   Mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương.
  • D. 
   Biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961-1965) là

  “dùng người Việt đánh người Việt”

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262903

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF