OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì? 

  • A. 
   Trung lập tích cực.
  • B. 
   Nhận viện trợ từ các nước.
  • C. 
   Xâm lược các nước láng giềng.
  • D. 
   Hòa bình, trung lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là hòa bình, trung lập.

  Chọn đáp án: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262825

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON