OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

  • A. 
   Khuynh hướng cách mạng.
  • B. 
   Phương pháp, hình thức đấu tranh.
  • C. 
   Địa bàn hoạt động.
  • D. 
   Thành phần tham gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên: đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

  - Việt Nam Quốc dân đảng: đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  Chọn đáp án: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262859

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON