ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 - 1929?

  • A. 
   Đã có đường lối đấu tranh hoàn toàn đúng đắn.
  • B. 
    Đã đấu tranh hoàn toàn tự giác.
  • C. 
   Có một tổ chức lãnh đạo thống nhất.
  • D. 
   Có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  -           Đáp án A loại vì chỉ đến khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 thì phong trào công nhân nói riêng và nhân dân ta nói chung mới có sự thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn.

  -           Đáp án B loại vì phải đến khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 thì mới chứng tỏ giai cấp công nhân trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng.

  -           Đáp án C loại vì trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 phong trào công nhân vẫn chưa có tổ chức lãnh đạo thống nhất.

  -           Đáp án D chọn vì từ năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã tổ chức phong trào “vô sản hóa” làm cho ý thức chính trị của giai cấp công nhân có sự biến chuyển rõ rệt => Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ và trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước. Các cuộc bãi công của công nhân không chỉ bó hẹp trong phạm vi một xưởng, một địa phương mà đã có sự liên kết thành phong trong cả nước.

  Chọn đáp án: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262878

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF