ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều kiện lịch sử nào quyết định bùng nổ phong trào Đồng khởi (1959-1960)? 

  • A. 
   Do chính sách cai trị của Mĩ - Diệm làm cho cách mạng miền Nam tổn thất nặng nề.
  • B. 
   Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 (1/1959) về đường lối cách mạng miền Nam.
  • C. 
   Phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ.
  • D. 
   Mĩ - Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tháng 1/1959 với quyết định sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thổi bùng lên phong trào đấu tranh ở miền Nam Việt Nam - phong trào Đồng khởi (1959 - 1960).

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262895

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF