OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX, hình thức đấu tranh nào dưới đây đã biến Mĩ La tinh thành “Lục địa bùng cháy”?

  • A. 
   Nổi dậy của nông dân. 
  • B. 
   Đấu tranh vũ trang.
  • C. 
   Đấu tranh nghị trường.              
  • D. 
   Bãi công của công nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ những năm 60-80 của thế kỉ XX, đấu tranh vũ trang là hình thức chủ yếu diễn ra mạnh mẽ đã biến Mĩ Latinh thành “Lục địa bùng cháy”.

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON