OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:

  • A. 
   liên minh chặt chẽ với các nước Đông Nam Á.
  • B. 
   liên minh chặt chẽ với Mĩ.
  • C. 
   chống phá Liên Xô và các nước XHCN trên thế giới.
  • D. 
   triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là: Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262843

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON