OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hình thái của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa được xác định trong Hội nghị nào? 

  • A. 
   Hội nghị BCH Trung ương Đảng (5-1941).
  • B. 
   Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930).
  • C. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (8-1945).
  • D. 
   Hội nghị BCH Trung ương Đảng (11-1939)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình thái của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa được xác định trong Hội nghị BCH Trung ương Đảng (5-1941).

  Chọn đáp án: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262871

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON