ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biện pháp trước mắt để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng Tám 1945 là gì? 

  • A. 
   Tổ chức “Tuần lễ vàng”.      
  • B. 
   Tổ chức “Ngày đồng tâm”.
  • C. 
   Xây dựng "Quỹ độc lập”.     
  • D. 
   Tăng gia sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biện pháp trước mắt để giải quyết nạn đói sau cách mạng tháng Tám 1945 là: Tổ chức “Ngày đồng tâm”.

  Chọn đáp án: B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262883

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF