ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng (9/1960 ) xác định miền Bắc có vai trò, vị trí như thế nào?

  • A. 
   Quyết định nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.
  • B. 
   Quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
  • C. 
   Quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
  • D. 
   Quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) đã xác định cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

  Chọn đáp án: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262899

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF