OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đường lối đổi mới của Đảng ta được đề ra lần đầu tiên tại đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam? 

  • A. 
   Đại Hội VI (12/1986).
  • B. 
   Đại hội VIII (6/1996).
  • C. 
   Đại hội VII (6/1991).
  • D. 
   Đại hội IX (4/2001).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường lối đổi mới của Đảng ta được đề ra lần đầu tiên tại Đại Hội VI (12/1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chọn đáp án: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262901

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON