OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai- Oasinhtơn?

  • A. 
   Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới.
  • B. 
   Gây ra những ảnh hưởng trên phạm vi toàn thế giới.
  • C. 
   Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc.
  • D. 
   Được thiết lập từ quyết định của các cường quốc 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199905

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON