ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung của ba kế hoạch: Rơ-ve, Đờ Lát đơ Tátxinhi và Na-va là

  • A. 
   muốn xoay chuyển cục diện chiến tranh.
  • B. 
   phô trương thanh thế, tiềm lực, sức mạnh của Pháp.
  • C. 
   bảo vệ chính quyền Bảo Đại do Pháp lập ra.
  • D. 
   muốn nhanh chóng giành thắng lợi để kết thúc chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199885

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF