OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngày 8 - 9 - 1945, Chủ tịch  Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để  thực  hiện nhiệm vụ gì?

  • A. 
   Cải cách giáo dục.    
  • B. 
   Khai giảng các bậc học.   
  • C. 
   Chống giặc dốt.      
  • D. 
   Bổ túc văn hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199880

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON