ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trận đánh nào mở màn trong Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950?

  • A. 
   Trận đánh ở Cao Bằng.
  • B. 
   Trận đánh ở Đông Khê.
  • C. 
   Trận đánh ở Đình Lập.  
  • D. 
   Trận đánh ở Thất Khê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199904

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON