OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với phong trào 1930 - 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 - 1939 là

  • A. 
   kết hợp đấu tranh ngoại giao với vận động quần chúng.
  • B. 
   kết hợp đấu tranh công khai và nửa công khai.
  • C. 
   kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang
  • D. 
   kết hợp đấu tranh nghị trường và đấu tranh kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199903

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON